Search
Close this search box.

Vennoten in vof en cv ook aansprakelijk voor eerdere schulden

Over benefice

Over de aansprakelijkheid van nieuwe vennoten in een vennootschap onder firma (vof) en een commanditaire vennootschap (cv) bestaan nogal wat misverstanden. Dat heeft ermee te maken dat de vof en de cv geen rechtspersoonlijkheid hebben en overeenkomsten met de achterliggende vennoten worden gesloten. De Hoge Raad verschafte eerder dit jaar meer duidelijkheid.

Bij een vof en een cv zijn niet de betreffende personenvennootschappen aansprakelijk voor schulden, maar elk van de vennoten afzonderlijk en daarmee ook in privé. Tot aan de uitspraak van de Hoge Raad was het niet altijd duidelijk of nieuw toetredende vennoten ook konden worden aangesproken op schulden die vóór hun toetreding zijn ontstaan. De gedachte was dat die aansprakelijkheid er alleen zou zijn als die ook uitdrukkelijk door de toetredende vennoot was aanvaard.

Aanleiding voor de uitspraak van de Hoge Raad was een zaak waarin een vennoot werd aangesproken voor een zowel voor als na zijn toetreding ontstane schuld. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat vennoten van een vof en cv ook kunnen worden aangesproken voor schulden die voor toetreding zijn ontstaan. Daarvoor gelden drie argumenten:

1. Uit de wettelijke bepalingen kan niet worden afgeleid dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen schulden die voor en na toetreding zijn ontstaan. Integendeel, er bestaat een wettelijke regel dat dergelijke vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor (alle) verbintenissen van de vennootschap.

2. Als stille vennoten ondanks het wettelijke verbod toch beheersdaden uitvoeren, zijn zij ook hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap.

3. Het verschaft ook zekerheid voor schuldeisers dat zij geen onderzoek hoeven te doen naar het ontstaansmoment van de schulden en ook niet naar de vraag welke vennoot zij kunnen aanspreken.

De Hoge Raad heeft nog wel een advies aan toetredende vennoten. U kunt beter zekerheid voor uzelf bedingen en onderzoek (laten) doen naar de schulden van de vennootschap. Vervolgens kunt u afspraken maken over de onderlinge draagplicht bij al bestaande schulden.

Wilt u meer weten over de regels en mogelijke afspraken over aansprakelijkheid van vennoten in een vof of cv? Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Ook interessant