Search
Close this search box.

EINDEJAARSTIPS VOOR ONDERNEMERS

Over benefice

Zeven belangrijke fiscale eindejaarstips voor ondernemers

1. Verlies geleden? Verreken tijdig
Heeft u als ondernemer verlies geleden? Dan mag u dit verlies verrekenen met winsten uit voorgaande of toekomstige jaren. Verliezen zijn maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Na afloop van die termijn verdampen de verliezen. De regels en voorwaarden zijn echter wel streng. Benefice kent de verschillende mogelijkheden om verliesverdamping te voorkomen.

2. Maak optimaal gebruik van de fiscale innovatievoordelen
De fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie kunnen u veel liquiditeit opleveren. Het is daarom goed om er optimaal gebruik van te maken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de innovatiebox, de Research & Developmentaftrek (RDA), de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-regeling).

3. BV of eenmanszaak?
De totale belastingdruk in de BV is vrijwel altijd hoger dan bij ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma/maatschap. Natuurlijk zijn er vele andere, niet-fiscale overwegingen om te ondernemen in een BV, maar bij winsten tussen de € 150.000 en de € 200.000 euro kan het raadzaam zijn om de BV fiscaal te heroverwegen.

4. Verzoek teruggave belasting bij dividenden, rente of royalty’s
Heeft u dividenden, rente of royalty’s ontvangen en geen verzoek ingediend voor (gedeeltelijke) vrijstelling van belasting? Dan is het achteraf, meestal binnen drie jaar, nog mogelijk om te veel ingehouden belasting terug te vragen. Hoeveel u kunt terugkrijgen en welke periode precies geldt, hangt af van het van toepassing zijnde belastingverdrag. Benefice kan hierover duidelijkheid verschaffen. Door een recente uitspraak van het Hof van Justitie EU is er voor buitenlandse beleggers wellicht een extra mogelijkheid om dividendbelasting terug te krijgen. Ook in dit geval kan Benefice beoordelen of dit voor u positieve gevolgen heeft.

5. Verhuurt u belast met btw? Controleer of uw huurder voldoet aan de eisen
Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, is het belangrijk om te controleren of uw huurder nog voldoet aan de eisen. Op die manier weet u of u nog met btw belast kunt verhuren. Het is van belang dat uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken, maar in sommige situaties is een aftrekrecht van 70% ook voldoende.

6. Ga slim om met de verhuur van garageboxen
Tot voor kort was verhuur van garageboxen altijd met btw belast, tenzij het gebruik als parkeerruimte was uitgesloten. Door een recente uitspraak van Hof Den Bosch kunnen garageboxen voortaan worden verhuurd zonder btw als niet is uitgesloten dat de garagebox ook voor andere doeleinden dan parkeren kan worden gebruikt. Kortom: de verhuur van een garagebox is voortaan eerder vrijgesteld. Dat wil overigens niet zeggen dat vrijgestelde verhuur altijd voordeliger is. Vraag Benefice wat deze uitspraak voor u betekent.

7. Vernietig uw oude administratie (maar niet te snel)
Ondernemers en belastingplichtigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten, zijn wettelijk verplicht tot het voeren en bewaren van hun administratie. De wettelijke bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bedraagt in het algemeen zeven jaar. Deze bewaarplicht geldt voor alle basisgegevens (zoals het grootboek, de facturen van debiteuren en crediteuren, de in- en verkoopadministratie, de voorraadgegevens en de loonadministratie) en de overige gegevens die van belang kunnen zijn bij een belastingcontrole.

Heeft u vragen over deze eindejaarstips?
Indien u vragen heeft over deze eindejaarstips of geïnteresseerd bent in een advies op maat, dan kunt u contact opnemen met Benefice.

Ook interessant