Search
Close this search box.

VAR vervalt definitief vanaf 1 mei

Over benefice

De VAR vervalt definitief. De Eerste Kamer stemde dinsdagmiddag voor afschaffing per 1 mei aanstaande.

Vorige week debatteerde de Eerste Kamer met staatssecretaris Eric Wiebes over de vervanger van de VAR, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Een meerderheid in de Eerste Kamer bleek toen voor de invoering van de nieuwe wet te zijn. Dinsdagmiddag werd de wet na stemming formeel aangenomen.

Met het voorstel wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Het voorgestelde alternatief houdt in dat
belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele
opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan
geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen enkele verplichting toe. De staatssecretaris zegde in het debat vorige week toe om te voorzien in een onafhankelijke juridische toetsing van de modelovereenkomsten door een panel van experts. Ook werd de voorbereidingsfase van de afschaffing van de VAR met een maand opgeschoven, naar 1 mei 2016. Per deze datum komt de VAR te vervallen en start de implementatiefase, die loopt tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment wordt het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) gehandhaafd.

Ook interessant