Facturatie

Hoe maak je een factuur

In de meeste gevallen moet u een factuur aanbieden aan uw klant om u zo te laten betalen voor de door uw bedrijf geleverde goederen of diensten. In sommige gevallen is dit niet noodzakelijk (bijv. taxi-chauffeurs). Indien u wilt weten of u wel/niet moet factureren, vraag dat dan aan Benefice. Deze zal u graag vakkundig adviseren.

 

Hoe maak je een factuur op?

Als u moet factureren, dan moet uw factuur de volgende gegevens minimaal bevatten:

  •  Uw naam, adres en btw-nummer
  • Uw KvK-nummer (als u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel )
  • De datum waarop de factuur gemaakt is
  • Uw naam, adres en btw-nummer
  • De datum waarop, of het tijdvak waarin de goederen of diensten zijn geleverd
  • Het aantal geleverde goederen of diensten
  • Het btw-tarief dat u in rekening brengt
  • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
  • Het btw-bedrag in euro’s
  •  

Tijdig factureren

Ook worden eisen gesteld aan de tijdigheid van factureren. Een factuur moet uiterlijk na een maand na levering van product of dienst zijn aangeboden aan de klant. Overigens is uit onderzoek gebleken dat snel factureren een positievere invloed heeft op de betalingsmoraal dan snel reageren op overschrijding van betaaltermijnen. Het is dus in uw eigen belang om snel te factureren.

 

Factureren rondom de jaarwisseling

Sommige ondernemers denken hun winst in een bepaald jaar te kunnen verlagen door facturen niet in december maar in januari te verzenden. Daar waar dit voor de btw inderdaad zo werkt, komt u voor de inkomstenbelasting echter bedrogen uit. Sinds 2009 schrijft de belastingdienst namelijk voor dat de winst die kan worden toegerekend aan nog niet gefactureerde prestaties, voor de inkomstenbelasting moet worden meegenomen in het jaar waarin de prestatie is geleverd.

 

Verstuurde en ontvangen facturen

Alle facturen die u verstuurt of ontvangt, bewaart u in uw administratie. Dat is verplicht, want wij moeten uw administratie kunnen controleren. U bewaart de facturen in de vorm waarin u ze hebt verstuurd of ontvangen. Een elektronische factuur drukt u dus niet af, maar slaat u digitaal op. U bewaart de facturen 7 jaar. Facturen over onroerende zaken bewaart u 10 jaar.

Contact

Naam(Vereist)

Mogelijk ook interessant

Waarom Benefice

Nieuws

Middelingsregeling IB verdwijnt

 De nieuwe regering gaat de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting per 2023 afschaffen: dat gaat de schatkist jaarlijks € 178 miljoen opleveren. In de budgettaire doorrekening

Meer lezen»

Het pensioengat en jaarruimte

Het pensioengat en jaarruimte Veel ondernemers zijn onzeker over hun pensioengat, ook wel pensioentekort genoemd. Wat is een pensioengat en hoe dicht je het tekort?

Meer lezen»