Search
Close this search box.

Vanaf 2016 jaarrekening verplicht elektronisch indienen

Over benefice

Vanaf boekjaar 2016 kunt u de jaarrekening van uw bedrijf alleen nog elektronisch bij de Kamer van Koophandel (KvK) deponeren. Dat geldt dan nog alleen voor bedrijven met minder dan 50 werknemers en minder dan 8,8 miljoen euro omzet. Overigens zijn dat vrijwel alle deponeringsplichtige bedrijven, namelijk 98%. Voor het lopende boekjaar kunt u nog kiezen of u het depot elektronisch of op papier doet. Met de nieuwe werkwijze moeten de lasten voor de overheid en het bedrijfsleven omlaag gaan, is de gedachte.

Een wetsvoorstel met die strekking ligt ter behandeling bij de Tweede Kamer. Daarin wordt de basis gelegd waarmee bij algemene maatregel van bestuur bepaald kan worden dat bepaalde stukken, zoals de jaarrekening, elektronisch moeten worden ingediend. In een dergelijk besluit kan zelfs worden bepaald op welke manier dat moet.

Voor bedrijven tot 250 werknemers en minder dan 50 miljoen omzet, gaat de verplichting pas voor het boekjaar 2017 in. Dat komt omdat zij pas sinds 2015 gebruik kunnen maken van het elektronisch deponeren. Kleine bedrijven kunnen dat al bijna acht jaar. Bedrijven met meer dan 250 werknemers en meer dan 50 miljoen euro omzet hoeven pas per boekjaar 2019 aan de verplichting te voldoen. Deze groep bedrijven moet voldoen aan nogal uitgebreide wettelijke voorschriften. Bedrijven, softwareleveranciers en andere betrokkenen hebben nu voldoende tijd om de overgang te realiseren.

Er geldt een uitzondering voor beursgenoteerde bedrijven. Zij moeten in de toekomst naar verwachting voldoen aan afwijkende rapportageverplichtingen die vanuit Europa worden opgelegd. Sommige bedrijven krijgen dan de keuze tussen het Europese en het Nederlandse model.

De overheid verwacht met deze maatregel voor de KvK en de deponeringsplichtige bedrijven uitgesmeerd over 15 jaar een besparing van 68 miljoen euro te behalen.

Wilt u meer weten over de verplichtingen van uw bedrijf ten opzichte van de KvK en andere instanties? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Ook interessant