Search
Close this search box.

Meer keuze voor mensen met pensioenopbouw via premieovereenkomst

Over benefice


Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst moeten zelf een afweging kunnen maken tussen een vast of een flexibel pensioen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe maandag het wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’ ingediend bij de Tweede Kamer. Deelnemers mogen tot uiterlijk de pensioendatum kiezen.

Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een premie- of kapitaalovereenkomst. Dit aantal neemt de laatste jaren snel toe. Op dit moment zijn deze mensen verplicht hun opgebouwde kapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen. Een dergelijk pensioen wordt sterk bepaald door de rentestand op het moment van pensionering. De historisch lage rente vertaalt zich op dit moment in lage pensioenen.

Het wetsvoorstel van Klijnsma biedt deze deelnemers de keuze tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie. Deze keuzemogelijkheid stelt deelnemers in staat zelf een afweging te maken tussen de hoogte van het pensioen en de daaraan verbonden risico’s. Klijnsma: ‘Het gaat er om dat mensen zelf kunnen kiezen. Daarbij moet natuurlijk wel worden voorkomen dat er ongewenste beleggingsrisico’s worden genomen waardoor de pensioenvoorziening in gevaar kan komen. Daarom dit wetsvoorstel.’

Het kapitaal van mensen die kiezen voor een variabel pensioen kan na de pensioendatum gedeeltelijk doorbelegd blijven. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij een variabel pensioen de financiële mee- en tegenvallers in de tijd te spreiden en om risico’s collectief te delen. De beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 juli 2016.

Ook interessant