Search
Close this search box.

Nieuwe Ziektewet: zo pak je de re-integratie aan

Over benefice

Met de verandering van de Ziektewet per 1 januari 2017 ben je ook na uitdiensttreding verantwoordelijk voor zieke medewerkers. Ook als je via het UWV verzekerd bent. Het is dan ook heel belangrijk voor jou om zieke medewerkers weer snel aan het werk te krijgen. Dat bespaart je veel tijd en geld. Wij geven je tips voor een doelgericht re- integratiebeleid dat past bij de vernieuwde Ziektewet.

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), ook wel modernisering van de Ziektewet genoemd, is een serie van maatregelen. Deze hebben tot doel om het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen onder (ex-)medewerkers zonder vast dienstverband. Als werkgever word je ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van arbeidsongeschikte (ex-) tijdelijke medewerkers. Daar waar je dat eerder alleen voor vaste medewerkers was. Na de modernisering van de Ziektewet ben je ook maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor arbeidsongeschikte tijdelijke medewerkers in de WGA. Als je ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent dan gaat het om een periode van in totaal 12 jaar.

 

Start het verzuimbeleid binnen 3 maanden na ziekte
Wordt een van je vaste of flexibele medewerkers ziek? Onze ervaring leert dat ziektebegeleiding en re-integratie in de eerste 3 ziektemaanden het meest effectief zijn. Gaat het in het begin verkeerd? Bijvoorbeeld door miscommunicatie tussen jou en de medewerker? Dan sta je direct met 1-0 achter. Start dus direct goed en proactief.

Zorg voor een goede medewerkersadministratie
Voorkom verrassingen! Maak als onderdeel van je verzuimbeleid een goed overzicht van je vaste medewerkers en tijdelijke medewerkers die uit dienst gaan. Worden zij binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek? Dan kunnen ze onder omstandigheden toch nog onder je verantwoordelijkheid vallen voor de Ziektewet- en WGA-lasten.

Leg daarom nauwkeurig vast:

• welke vaste en tijdelijke medewerkers je in dienst hebt (gehad);
• welke medewerkers ziek uit dienst zijn gegaan;
• welke medewerkers binnen 4weken na uitdiensttreding ziek zijn geworden;
• welke vaste medewerkers na 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan;
• welke medewerkers recht hebben op een ‘no-riskpolis’.

Noteer de datum van uitdiensttreding en bij ziekte ook de 1e ziektedag.

Een goede administratie is noodzakelijk:

• voor controle van de premienota van de belastingdienst;
• als eigenrisicodrager voor de Ziektewet of de WGA;
• je verzekeraar heeft inzicht in je personeelsbestand nodig om de juiste premie te berekenen;
• om de opgave van het UWV te controleren

Heb je je administratie op orde? Dan is de controle van de opgave van het UWV eenvoudig.

Controleer altijd zorgvuldig de opgave van het UWV

Kom je in de opgave van het UWV namen tegen die je niet kent? Of medewerkers die recht hebben op een no-riskpolis? Neem dan direct contact op met het UWV. Doe je dit niet? Dan betaal je voor deze persoon terwijl dat niet je verantwoordelijkheid is.

Vangnetters zonder werkgever ervaren meestal minder druk om te re-integreren. Zij hebben daarvoor ook minder mogelijkheden. Daarom is hun aandeel in de WGA-instroom relatief groot. Er zijn tenslotte weinig werkgevers die op hen zitten te wachten. Wat kun je doen? Vraag je arbodienst of specialist verzekeren om advies als een tijdelijke medewerker (flexwerker) ziek uit dienst gaat. En maak het onderdeel van je verzuimbeleid om contact te onderhouden met medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Vraag hoe het met hen gaat. Nodig hen uit in je bedrijf en ondersteun hen bij de re-integratie. Doe dit ongeacht of je dit risico bij het UWV of een verzekeraar verzekerd hebt. Niet alleen toon je hiermee goed (ex-) werkgeverschap. Maar je houdt ook zicht op de re-integratie. Je hoort hoe het gaat en kunt daarop inspelen. Je ex-medewerker voelt zich gehoord en houdt een band met je bedrijf. Zo voorkom je dat je ex-medewerker een afwachtende houding aanneemt.

Beste medicijn: een nieuwe baan!
De beste remedie bij ziekte is nog altijd een baan. Mensen die zonder baan ziek thuis zitten, blijken minder snel te herstellen dan zieken met een baan. Zieken met een baan richten zich vooral op wat ze nog of weer kunnen. Vanuit die positie bouwen ze hun werk op. Zieke mensen zonder baan richten zich na een tijd vooral op het ziek zijn. Ook ervaren zij een hogere drempel om weer aan het werk te gaan. Onderzoek daarom of de vangnetter binnen je bedrijf op een andere manier aan het werk kan. Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan ben je zelfs verplicht om re-integratie binnen je eigen bedrijf (1e spoor) te onderzoeken en wanneer mogelijk toe te passen. Dit is in je geval dan een verplicht onderdeel van het verzuimbeleid.

Risicobeheersing verzuimbeleid: tijdelijk contract of uitzendkrachten?
Werk je vooral met tijdelijke contracten om pieken en dalen in de werkdruk op te vangen? Dan kan een uitzendkracht een slim alternatief zijn. Duurder op korte termijn. Maar de loondoorbetaling bij ziekte (of Ziektewetuitkeringen), de Poortwachterverplichtingen en het risico op 10 jaar WGA-betaling zijn voor rekening van het uitzendbureau. Handig om daar even bij stil te staan in je afweging.

 

Ook interessant