Search
Close this search box.

Een eigen woning kopen met behulp van je ouders

Over benefice

Als je ouders je willen helpen bij de aankoop of verbouwing van een huis, zijn daar meerdere mogelijkheden voor. Eerder al bespraken wij de mogelijkheid geld te lenen van je ouders. Je ouders kunnen je echter ook geld schenken voor je eigen woning. Onder voorwaarden kan deze schenking belastingvrij zijn.

Als je een schenking ontvangt voor je eigen woning, kan dit onder voorwaarden belastingvrij zijn. Dit is een groot voordeel aangezien de schenkbelasting tussen de 10 en 40 procent is, afhankelijk van de familieband en de hoogte van de schenking.

Voorwaarden
Er kan een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gelden, indien deze schenking wordt gebruikt voor:
De aankoop van een eigen woning, de vrijstelling vervalt weer als je niet binnen drie jaar na aankoop in de woning gaat wonen.
Het aflossen van een eigenwoningschuld.
Het verbeteren of onderhouden van de eigen woning, de schenking moet dan worden gebruikt in het jaar van de schenking en de daarop volgende twee jaren.
Het afkopen van een erfpachtcanon of soortgelijk recht.
Het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning. Het moet hier gaan om een restschuld waarover nog renteaftrek mogelijk is. De restschuld moet dan tussen 28 oktober 2012 en 1 januari 2018 zijn ontstaan.

Het is belangrijk dat je de besteding van de schenking kunt bewijzen, bewaar de facturen en overige papieren dus goed. Bovendien geldt de vrijstelling pas nadat de uitgaven zijn gedaan, op deze manier wordt geen vrijstelling verkregen als de schenking uiteindelijk toch voor een ander doel wordt benut.

Om daadwerkelijk recht te hebben op de verhoogde schenkingsvrijstelling moet bovendien aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar zijn. Als je zelf ouder bent dan 40, maar je echtgenoot (of geregistreerd partner) is nog geen 40, dan mag je alsnog gebruik maken van de vrijstelling.
De schenking moet worden ontvangen door je ouders.

Verhoogde vrijstelling
Voor 2016 bedraagt de eenmalig verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning €53.016. Dit bedrag kan eenmalig door de ouders aan elk kind geschonken worden. Indien de ouders gescheiden zijn, betekent dit niet dat zij beide €53.016 mogen schenken. De vrijstelling geldt voor de beide ouders gezamenlijk.

Desgewenst kan de vrijstelling van €53.016 gesplitst worden, een deel kan dan gebruikt worden voor de eigen woning terwijl de rest voor iets anders gebruikt wordt. Om recht te hebben op de vrijstelling moet echter wel minimaal €27.567 van de €53.016 worden besteed aan de eigen woning.

Aangifte schenkbelasting
Als je een schenking ontvangt, moet je hier als ontvanger aangifte schenkbelasting over doen. Ook over een schenking van minder dan €53.016 moet je aangifte doen. In de aangifte kun je vervolgens de eenmalig verhoogde vrijstelling claimen, mits je aan de voorwaarden voldoet en niet eerder gebruik hebt gemaakt van de vrijstelling.

Besparing
Zowel met een lening bij je ouders als bij een gift van je ouders, bespaar je belasting. Bij een lening zal deze besparing in delen optreden terwijl de besparing bij een gift ineens is.

Besparing met schenking
Indien je ouders een schenking doen onder de eenmalig verhoogde vrijstelling, hoef je hier geen schenkbelasting over te betalen. Bovendien verminder je de toekomstige erfbelasting, je ouders hebben immers minder vermogen. Vóór het overlijden levert dit ook een besparing op, het box 3 inkomen zal voor je ouders aanzienlijk verminderen waardoor zij jaarlijks geen of minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. Aan de andere kant zal je wel minder hypotheekrenteaftrek hebben aangezien je een lagere eigenwoningschuld hebt, de schenking van je ouders kwalificeert tenslotte niet als schuld.

Besparing bij lening
Indien je ouders je een lening geven, kwalificeert deze lening (onder voorwaarden) als eigenwoningschuld. Hierdoor heb je recht op hypotheekrenteaftrek. Indien je het slim opstelt, eventueel in combinatie met schenkingen, kan de hypotheekrenteaftrek meer zijn dan de te betalen rente. Wel blijft de lening vermogen van je ouders, hierdoor moeten zij jaarlijks nog steeds inkomstenbelasting betalen over dit vermogen (mits boven de heffingsvrije grens). Voor de erfbelasting zal dit bovendien geen besparing opleveren, het geld verlaat fiscaal immers nooit het vermogen van je ouders.

Verruiming verhoogde vrijstelling vanaf 2017
In 2014 gold een verhoging van de eigen woning schenking tot €100.000. Deze verhoging zal vanaf 2017 opnieuw gelden, in aangepaste vorm. De hogere vrijstelling van €100.000 hoeft niet meer gedaan te worden door ouders en kan verspreid worden over drie jaar. Wel gelden de leeftijdseis en bestedingseis nog. Indien in 2015 of 2016 al gebruik is gemaakt van de vrijstelling van €53.016, kan deze in 2017 nog worden aangevuld tot €100.000. Deze inhaalmogelijkheid zal per 2019 vervallen.

Doordat de eis dat de schenking door je ouders moet worden gedaan vervalt, kan je meerdere keren gebruik maken van de vrijstelling. Zo kunnen je ouders gezamenlijk €100.000 schenken en een familievriend kan ook €100.000 schenken.

Verschil met de verruiming van de vrijstelling in 2014 is wel dat de leeftijdseis in stand blijft, de ontvanger van de schenking moet vanaf 2017 dus wel tussen de 18 en 40 jaar zijn. In 2014 verviel deze eis.

 

Ook interessant