Search
Close this search box.

Wiebes: ‘Kleine spaarder wordt al in 2016 ontzien’

Over benefice

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft dinsdag de Tweede Kamer de Novelle Belastingplan 2016 aangeboden. In deze brief stelt het kabinet maatregelen voor die bijdragen aan meer werkgelegenheid, vergroening, lagere lasten op arbeid en aanvullende koopkrachtreparatie voor ouderen. Een van de maatregelen is het verhogen van het heffingvrije vermogen voor box 3 met € 3000 in 2016, zodat de kleine spaarder al in dat jaar wordt ontzien.

Op basis van de maatregelen in de novelle heeft het kabinet er vertrouwen in dat de Eerste Kamer voor het Belatsingplan 2016 stemt. Eerder vandaag werd duidelijk dat door een deal met D66 de regeringspartijen VVD en PvdA de benodigde meerderheid voor het plan in de Eerste Kamer hadden geworven.

Afbouw arbeidskorting
Een van de maatregelen genoemd in de novelle is de afbouw van de arbeidskorting. Het kabinet gaat vanaf 2017 de arbeidskorting trager afbouwen. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten. Hiermee is structureel een bedrag van € 224 miljoen gemoeid.

Ouderenkorting
Ook komt vanaf 2017 structureel € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Dit komt bovenop de intensivering van de ouderenkorting, eveneens met € 100 miljoen, uit de vierde nota van wijziging. Met beide intensiveringen wordt een belangrijk deel van de eenmalige koopkrachtreparatie in 2016 structureel gemaakt.

Heffinvrije vermogen box 3
Tevens wordt in 2016 het heffingvrije vermogen voor box 3 met € 3000 verhoogd, bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. Hiermee wordt de kleine spaarder al in 2016 ontzien. Na indexatie komt het heffingvrije vermogen op € 24.437. Hiermee wordt in 2016 al grotendeels aangesloten bij de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017, waarin het heffingvrije vermogen wordt gebracht op € 25.000. Hierdoor zullen in 2016 al 215.000 extra belastingplichtigen geen belasting meer betalen in box 3.

Dekking
De maatregelen uit de novelle en de overige maatregelen worden budgettair gedekt door het tarief in de tweede en de derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting in 2016 met 0,2%-punt en in 2017 met 0,3%-punt minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%.

Aanvullende maatregelen
Verder zal het kabinet bovenop de novelle en de vierde nota van wijziging een aantal aanvullende maatregelen nemen. Zo maakt het kabinet in 2016 €100 miljoen extra vrij om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Ook zal het kabinet nog in deze kabinetsperiode een besluit nemen over een uitfaseringsvariant van kolencentrales en de hierbij horende tijdshorizon. Uitgangspunt is een kolenloze elektriciteitsopwekking op termijn.

Kinderopvangtoeslag
Daarnaast intensiveert het kabinet de kinderopvangtoeslag per 2017 structureel met € 100 miljoen extra.

Verruiming gemeentelijk belastinggebied
Tot slot komt het kabinet voor de zomer van 2016 met een voorontwerp van een wetsvoorstel dat als basis kan dienen voor een wetsvoorstel om vanaf 2019 een verschuiving te realiseren van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied van € 4 miljard.

Wiebes streeft ernaar de novelle in beide Kamers in stemming te kunnen brengen voor het kerstreces.

Ook interessant