Search
Close this search box.

Eindejaartips: de top 10

Over benefice

Het einde van het jaar nadert en komend jaar verandert er weer van alles. Een aantal zaken moet u nog in 2015 regelen als u nog gebruik wilt maken van het fiscale voordeel. Tien eindejaartips zijn alvast voor u opgesteld door Alfa.

1. Vraag te veel betaalde belasting over afgekochte lijfrente terug
Heeft u vanaf 2010 uw lijfrente afgekocht, en daarbij niet afgerekend op de afkoopwaarde maar over de betaalde premies? Dan kunt u alsnog profiteren van afschaffing van de minimumwaarderingsregel. Voor het jaar 2010 moet u direct actie ondernemen: u moet dan nog in 2015 een verzoek indienen!

2. Investeer in een milieuvriendelijke auto
Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan en geniet 60 maanden van 7% of 14% bijtelling. Koopt u dezelfde auto in 2016, dan bedraagt de bijtelling voor diezelfde periode 15% of 21%.

3. Koop uw levenslooptegoed voordelig af
Tot 31 december 2015 kunt u fiscaal voordelig uw levenslooptegoed in één keer opnemen. Slechts 80% van de waarde van uw levenslooptegoed op 31 december 2013 wordt dan belast. Is uw saldo op het moment van opname hoger dan op 31 december 2013, dan wordt het verschil wel voor 100% van de waarde belast.

4. Houd rekening met wijziging VAR naar modelovereenkomsten
De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) wordt vervangen door modelovereenkomsten. Tot 1 april 2016 kunt u zich als opdrachtgever nog beroepen op de vrijwarende werking van de VAR. Daarna is vrijwaring alleen mogelijk met behulp van een door de Belastingdienst goedgekeurde (model)overeenkomst. Bekijkt u alvast eens welke (model)overeenkomsten positief zijn beoordeeld door de Belastingdienst, en welke daarvan past bij de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgevers.

5. DGA? Laat dan uw verzekeringsplicht herbeoordelen
Per 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de verzekeringsplicht van de dga. Misschien bent u vanaf 1 januari 2016 ineens wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen, terwijl u dat voor die tijd niet was: of juist andersom. Met name bij complexe structuren kunnen zich wijzigingen voordoen.

6. Vraag BTW terug over facturen van niet-betalende debiteuren
BTW die u al heeft afgedragen, maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. Dit moet wel op tijd gebeuren via een apart verzoek. U kunt deze btw niet terugvragen op een suppletieformulier of in de normale btw-aangifte.

7. Vier kerst eens anders met uw personeel
Door slim te schuiven met uw vergoedingen en verstrekkingen kunt u optimaal gebruikmaken van uw vrije ruimte van 2015. Bij dreigende overschrijding van de vrije ruimte kunt u bijvoorbeeld een nieuwjaarsgeschenk geven in plaats van een kerstpakket. Of de kerstborrel buiten de deur vervangen door een nieuwjaarsborrel buiten de deur. Omdat deze verstrekkingen dan in 2016 plaatsvinden, komen ze ook ten laste van de vrije ruimte in 2016.
Daarnaast kunt u bepaalde vergoedingen of verstrekkingen wellicht anders inrichten. Met wat aankleding is de kerstborrel misschien wel net zo gezellig in uw eigen bedrijfspand. Dat scheelt u straks misschien wel 80% belastingheffing. Buiten de deur komt de kerstborrel bij aanwijzing immers ten laste van de vrije ruimte, terwijl de borrel binnenshuis op nihil is gewaardeerd.

8. Plan de verkoopdatum van uw eigen woning slim
Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Als u bij de verkoop winst behaalt, kan het financieel nadelig zijn als de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Gebruikt u de winst niet direct voor de aankoop van een nieuwe eigen woning, dan valt deze namelijk per 1 januari 2016 in de heffing van box 3. U kunt dit eenvoudig voorkomen door de overdracht te verplaatsen naar begin januari 2016.

9. Los een kleine hypotheek af
Heeft u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. U hoeft namelijk geen eigenwoningforfait in aanmerking te nemen als u geen hypotheekrente in aftrek brengt. Vanaf het moment dat uw hypotheekrente net zo hoog of lager is dan uw eigenwoningforfait, lijkt aflossen daarom gunstig.

10. Denk aan privégebruik auto in uw laatste btw-aangifte
Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u daar voor de btw rekening mee houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar.

Ook interessant