Search
Close this search box.

Voorkom een boete en maak de UBO tijdig kenbaar!

Over benefice

Voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering

Het UBO-register heeft als doel om meer transparantie te creëren over wie de uiteindelijke belanghebbenden zijn van Nederlandse vennootschappen. De achtergrond van deze wetgeving is dat op Europees niveau verwacht wordt dat UBO-registers een bijdrage leveren aan het voorkomen van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

 

Wat is een UBO?

Een UBO is een natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is, dan wel bepalende zeggenschap heeft over een juridische entiteit. Daaronder wordt onder andere verstaan de persoon die (in)direct meer dan 25% van de aandelen, stemrecht of economisch belang houdt en/of feitelijke zeggenschap over een entiteit uitoefent. Als er geen concrete UBO kan worden gevonden, dan dient een zogenoemde ‘pseudo-UBO’ te worden ingeschreven. Een pseudo-UBO is de persoon die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt (hoger leidinggevend personeel). Dat kan bijvoorbeeld een statutair bestuurder of een vennoot van een personenvennootschap zijn. Er is dus altijd een in te schrijven ‘UBO’.

 

Deadline registratie

Bestaande entiteiten moeten vóór 27 maart 2022 hun UBO’s registreren. De Kamer van Koophandel zal alle ingeschreven entiteiten op korte termijn gaan aanschrijven om aan deze verplichting te gaan voldoen. Deze verplichting geldt voor nagenoeg alle rechtsvormen en personenvennootschappen zoals een BV, NV, coöperatie, VOF, maatschap, CV, vereniging en stichting.

 

Nieuwe entiteiten dienen binnen één week na oprichting hun UBO’s te registreren. Bij een oprichting via de notaris zal dit veelal door de notaris voor u geregeld worden. Bij de inschrijving van andere (nieuwe) entiteiten zal het Handelsregister de inschrijving pas verwerken als u gelijktijdig ook de UBO’s registreert.

 

UBO’s hebben in alle gevallen een meewerkverplichting om alle informatie te verschaffen die nodig is om tot een juiste registratie van de UBO’s te komen.

 

Wat gebeurt er als u zich niet inschrijft?

Indien u de juiste UBO’s voor 27 maart 2022 niet hebt ingeschreven, of niet meewerkt aan het verstrekken van de benodigde gegevens, dan kan aan u een boete of dwangsom opgelegd worden. De maximale bestuurlijke boete voor het overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register bedraagt op dit moment € 21.750 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. In extreme gevallen is zelfs een celstraf mogelijk.

 

Let er ook op dat bij bepaalde wijzigingen het verplicht kan zijn om ook al voor 27 maart 2022 een UBO te registreren.

 

Terugmeldplicht

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is tevens voor alle financiële dienstverleners een terugmeldplicht van toepassing. Deze terugmeldplicht houdt in dat Wwft-instellingen, waar H&P onder valt, verplicht zijn het UBO-register te controleren en eventuele afwijkingen die volgen uit het eigen verplichte cliëntonderzoek van de Wwft-instellingen terug te melden aan het Handelsregister.

 

Ook interessant