Search
Close this search box.

Meer duidelijkheid rond eigenwoningschenking

Over benefice

De eigenwoningschenking is inmiddels al aardig ingeburgerd. Voorheen kon iemand zijn kind fiscaal vriendelijk helpen bij het aanschaffen van een eigen huis. Inmiddels geldt de regeling voor iedere Nederlander die wil schenken aan iemand tussen de 18 en de 40 jaar oud, of diens partner.

In 2019 is het vrijgestelde bedrag weer geïndexeerd en bedraagt € 102.010,-. De ontvanger van de schenking moet het bedrag gebruiken voor de aankoop van een eigen huis, maar een verbouwing of aflossing van de hypotheek is ook toegestaan.

Omdat er vragen waren rond de eigenwoningschenking heeft de staatssecretaris van Financiën het beleid verduidelijkt, waardoor we nu weten dat de volgende situaties ook onder de eigenwoningschenking vallen:

  • schenkingen op de dag dat de ontvanger 40 jaar wordt;
  • kwijtschelden van eerder geleend geld voor een eigen woning;
  • kwijtschelden van een deel van de koopprijs, als de schenker zelf de woning verkoopt aan de begunstigde;
  • verkoop tegen een koopprijs die lager is dan een reguliere koopprijs;

Bron: Ministerie van Financiën 29 november 2018, nr. 2018-194402 (Stcrt 2018, 68659).

 

Ook interessant