Search
Close this search box.

Stel winst in uw BV uit tot 2022

benefice financieel advies

Hoewel het in diverse sectoren in financieel opzicht wellicht kommer en kwel is, zijn er toch ook sectoren waarin het nog steeds wel goed gaat. Het kan voorkomen dat de belastbare winst van uw BV in 2021 meer bedraagt dan € 245.000. Tot dat bedrag betaalt uw BV 15% vennootschapsbelasting. Maar over het meerdere betaalt uw BV in 2021 maar liefst 25% vennootschapsbelasting. De heffing van vennootschapsbelasting wordt in 2022 echter aangepast. Zo betaalt uw BV het lage tarief van 15% dan over een bedrag van € 395.000. Over het meerdere betaalt uw BV dan echter vanaf 2022 een tarief van 25,8% (inderdaad, dit tarief is door een amendement op het Belastingplan 2022 verhoogd met 0,8%). 

 

Door de verlenging van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting van € 245.000 naar € 395.000 kan het interessant zijn om te proberen om winsten uit te stellen tot in 2022. Dat kan uiteraard op verschillende manieren plaatsvinden, zoals:

 

  • Bent u van plan om een bedrijfsmiddel met winst te verkopen, dan kunt u bespreken met de koper of de levering pas in 2022 kan plaatsvinden. U realiseert dan de winst ook pas in 2022;
  • Mocht die uitgestelde levering niet mogelijk zijn dan kan de in 2021 gerealiseerde winst mogelijk ook in een herinvesteringsreserve (HIR) worden opgenomen als u ook een herinvesteringsvoornemen hebt. U heeft dan in beginsel drie jaar de tijd om die HIR te benutten bij een investering in een vervangend bedrijfsmiddel. Gebeurt dat laatste uiteindelijk toch niet of niet volledig dan valt die reserve  op dat latere tijdstip vrij ten gunste van het resultaat van dat jaar;
  • Wanneer u nog geen voorziening groot onderhoud, een garantievoorziening of een voorziening voor jubilea heeft gevormd en u voldoet verder wel aan de voorwaarden dan kunt u overwegen om alsnog een dergelijke voorziening te treffen in 2021.

Er zijn uiteraard nog meer mogelijkheden om winsten uit te stellen of juist kosten naar voren te halen. Uiteindelijk zal het wel enige planning vergen en een goed inzicht in uw resultaat voor dit jaar maar ook voor komende jaren. Het kan namelijk – door de tariefsverhoging in de 2e schijf van 25% naar 25,8% – ook een beetje nadelig uitpakken.

Ook interessant