Woning financieren Suriname

Een van de belangrijkste beslissingen die u in uw leven zal nemen, is de aankoop van een perceel of woonhuis, of het bouwen van een woonhuis op uw eigen perceel.
Benefice kan u volledig begeleiden indien er behoefte is aan een (gedeeltelijke) financiering.

Interne financiering van jouw woning
De mogelijkheden tot interne financiering zijn afhankelijk van het object waar uw interesse naar uit gaat.
Zo kunnen sommige objecten voor 100% intern worden gefinancierd, terwijl andere objecten alleen maar extern kunnen worden gefinancierd via een lokale bankinstelling.

De voorwaarden van interne financiering, zoals de aanbetaling, het aflossingsbedrag en/of de aflossingsperiode en het rentepercentage worden in onderling overleg vastgesteld.

Maatwerk, voor een optimale dienstverlening!

Financiering via bankinstelling
Wanneer interne financiering niet tot de mogelijkheid behoort, dan kunnen wij u ook begeleiden bij het verkrijgen van een financiering via een bankinstelling, zowel in Suriname als in Nederland.

Benodigde bescheiden voor inventarisatie en offerteaanvraag
– Legitimatiebewijzen aanvragers
– Loonstrookjes van de laatste 3 maanden
– Offerte of voorlopige koopovereenkomst

Benodigde bescheiden voor aanvraag externe financiering
– Offerte of voorlopige koopovereenkomst
– Kopie perceelkaart
– Hypothecair uittreksel
– Grondhuurbeschikking (indien van toepassing)
– Taxatierapport
– Legitimatiebewijzen aanvragers
– Uittreksel CB en nationaliteitsverklaring aanvragers
– Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand)
– Loonstrookjes van de laatste 3 maanden
– Bewijs van huidig geregistreerd woonadres (recente nota nutsbedrijf of bankafschrift)
– Bewijs van bezittingen
– Indien rekeninghouder andere bank (6 laatste bankafschriften)

Voor ondernemers/vrije beroepen (aanvullend)
– KKF-uittreksel
– Kopie bedrijfsvergunning (indien het bedrijf vergunningsplichtig is)
– Jaarcijfers van de afgelopen 3 jaren en eventueel cashflow prognose
– Eventueel kopie kwitantie SAS

Bent u niet-ingezetene van Suriname dan ontvangen wij (ook) graag van u;
– BKR uitdraai
– 6 maanden afschriften van uw bank
– Referentiebrief van uw bank
– Saldo opgave van eventuele lopende leningen

Bijkomende kosten
Notariskosten : 2,5% van de hypothecaire inschrijving
Voorbereidingskosten : 1,5% van de leensom
Omzetbelasting : 8% van de voorbereidingskosten
Overdrachtskosten : 12% van de koopsom of taxatiewaarde

Verzekeringen
Levensverzekering gelijk aan de leensom
Brandverzekering gelijk aan de herbouwwaarde (indien van toepassing)

Recreatiewoningen kopen in Nederland?