Financieel advies over: Kinderen

Kinderen nemen een bijzondere plaats in en verdienen extra aandacht binnen uw pakket van financiële diensten.

Onafhankelijk advies
Een gezin met één of meerdere kinderen betekent extra verantwoordelijkheid. Ook op financieel gebied. Samen met u brengt Benefice uw persoonlijke situatie in kaart. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar uw huidige gezinssituatie. U bespreekt ook wat de wensen en mogelijkheden voor de toekomst zijn.

Wat kan Benefice voor u betekenen?
Als u één of meer kinderen heeft, dan besteden wij onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:
• Zijn kinderen ook meeverzekerd binnen de aansprakelijkheidsverzekering?
• Als er minderjarige kinderen zijn, dan bespreekt Benefice bijvoorbeeld met u of u de voodij heeft geregeld in de situatie dat u en uw partner komen te overlijden. Daarnaast bekijken wij met u of bij een dergelijk drama de financiële zekerheid voor uw kinderen is veilig gesteld.
• Door de jaren heen stijgen studiekosten. Veel ouders willen hun kinderen daar bij steunen. Door op tijd aan een vermogensopbouw te werken, kunt u hen financieel bij staan.
• Kinderen krijgen bezittingen en hobby’s. Vaak hebben ze dit met vakantiebaantjes bij elkaar gespaard. Maar is dit allemaal verzekerd?

Dit zijn zo maar enkele voorbeelden van aandachtspunten waar u misschien zelf niet bij stilstaat. Maar het is wel belangrijk dat deze zaken goed geregeld worden. Benefice kan u hierbij helpen.

Toegevoegde waarde van Benefice
Rondom een gezin vinden regelmatig veranderingen plaats. Veranderingen die vaak gevolgen hebben voor uw pakket van financiële diensten. Hierbij is het belangrijk dat verzekeringen en andere financiële producten tijdig aan deze veranderingen worden aangepast. Juist daarom is het goed als u een vaste onafhankelijke financieel adviseur heeft. Deze kan periodiek contact met u opnemen en alert zijn op mogelijke veranderingen die relevant zijn voor uw pakket van financiële diensten. Zekerheid ook op langere termijn. Dat is wat u van Benefice mag verwachten.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.