Financieel advies over: Financieel advies, tarief

Voordat wij starten met onze werkzaamheden zal er eerst een uitgebreide inventarisatie plaats vinden van hetgeen u van ons verwacht.
Sommige klanten hebben specifieke vragen die zij graag gedetailleerd uitgewerkt willen zien, terwijl anderen graag een totale financiële planning zouden willen ontvangen.

Welke keuzes er ook zullen worden gemaakt in het gebruik van onze diensten, bij de uitvoering streven wij altijd naar optimale efficiency, zodat de kosten van onze dienstverlening zéér scherp kunnen worden genoemd.
Tijdens het eerste oriëntatiegesprek kunnen wij hier reeds een indicatie van geven.
Neem snel contact met ons op om de mogelijkheden in uw specifieke situatie te bespreken.

Wat kan Benefice voor u betekenen
Bij het advies over de financiële risico’s bij overlijden besteden wij onder meer aandacht aan de volgende onderwerpen:
• Heeft u eerder overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten die op dit moment tegen lagere premies kunnen worden overgesloten?
• Door de premiebetaling van de overlijdensrisicoverzekering goed te regelen voorkomt u dat nabestaanden over de uitkering erfbelasting moeten betalen.
• Er zijn allerlei financiële producten waarbij de overlijdensdekking onderdeel uitmaakt van een ander financieel product. Bijvoorbeeld een pensioen inclusief een nabestaandendekking. Bij dit soort gecombineerde producten is het altijd verstandig om na te gaan of voor u de combinatie voordeliger is.
• Het is belangrijk om bij alle verzekeringen regelmatig te laten controleren of het verzekerde bedrag nog voldoende is. Een te laag verzekerd bedrag geeft niet de zekerheid die u wenst. Een te hoog verzekerd bedrag is niet nodig en kost u extra premie.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.